Meghívó

 

Kedves egyesületi tagok, családtagok!

Kedves barátok, pártolók, támogatók!

 

Ezúton sok szeretettel meghívunk mindenkit, az egyesületünk által szervezett második Szent László napjára.

 

Helyszín: Apc, lőtér

Időpont: 2015. június 27. 10:00 –

 

További információ e-mail (aranyosszegellete@gmail.com), vagy telefonon, a 06-70-421-4459 számon.

A részvétellel kapcsolatos visszajelzést kérem június 20-ig részemre megküldeni.

 

Bajtársi üdvözlettel:

 

Szabó Péter (Hentes)

                                                                                                             

                         Bátorság Hit Tudás

 

 

 

Második Szent László napi nyílt nap

Készülünk az idei Szent László napra!

 

 

Második

Szent László napi nyílt nap

2015. 06. 27.

 

(Helyszín: Heves megye, Apc, Lőtér)

 

 

10:00 Kapunyitás

(Belépésnél regisztráció)

 

Amire számíthatsz:

 

-      Lövészet (önköltséges)

-      Íjászat

-      Főző verseny bográcsban (Hozott anyagból) Majd egymás megvendégelése

-      Veremkemencében készült ételek megkóstolása

-      Aranyos Szegelleti termékek asztala

-      Nemzeti kerekasztal - Honnan, hová, hogyan … (Kötetlen beszélgetések)

-      Fegyversimogató – a Rongyosok közreműködésével

-      Egészségügyi séta – igény szerint rövid túra a környék bemutatásával

-      Hazavihető tárgyak készítése (gyöngyfa, bőrkarkötő, stb)

-      Mátra aljai háromtusa (szögbeverés, rönkhajítás, rúdtartás)

  

 

   Örömzenét játszik a jelenlevőknek az Egészséges Fejbőr zenekar

                                                

Egész napos büfészolgáltatás biztosítja a folyadék utánpótlást.

 

Kellemes és hasznos időtöltést kívánunk mindenkinek!

 

 

 

 

 

Beszámoló!

Az egyesület 2014 évi pénzügyi beszámoló jelentése, mely hivatalos és nyilvános, az alábbi linkre kattintva letölthető!

 

http://aranyosszegellet.hu/uploadfiles/0Beszámoló2014-ről.pdf

 

2015 évi programtervezet

Január 10.                      Évnyitó és közgyűlés                                                               Apc

Január 11.                      Doni megemlékezés                                                                Heréd

Január 16-18.                Doni 75 km-es emléktúra

Január 31.                      Legbátrabb Város emlékmenet                                              Balassagyarmat

Január 31.                      Téli Mátra XL túra; 40,5 km, 1599 m szint, 10,5 óra a szintidő

Február 7.                      Szent László 33 túra;  34,3 km, 1220 m szint, 10 óra a szintidő

Február 14-15.              Kitöréstúra 25, 35, 60 túra;  57,81 km, 2133 m szint, 17 óra a szintidő

Február 28.                    Kommunizmus áldozatainak emléknapja                                Budapesti séta

Március 7.                     Mátra 40 túra; 43,42 km, 1922 m szint, 11 óra a szintidő

Március 15.                   1848-as forradalom megemlékezése                                              

Április 11.                     Mátrabérc túra; 55,64 km, 2742 m szint, 13 óra a szintidő

Május 31.                      Hősök Napja megemlékezés

Június 4.                        Trianoni menet (HVIM)                                                          Budapest

Június 13-14.                 Turul túrák, Árpád vezér 130; 123,5 km, 3003 m szint, 33 óra a szintidő

Június 26-28.                 Szent László családi napok                                                     Apc

Július 4.                         Bajtársiasság napja                                                                Budapest

Augusztus 20.               Megemlékezés

Szeptember 12-13.        Vadrózsa 150 túra; 146 km,  6016 m szint, 40 óra a szintidő

Szeptember 29.             1848/49-es megemlékezés és koszorúzás                              Pákozd

Október 6.                     Aradi Vértanúk megemlékezése                                                    

Október 23.                   1956-os forradalom és szabadságharc megemlékezése

November 7.                 Szent László Hadosztály megemlékezése

November 14.               Horthy kormányzó budapesti bevonulásának emléknapja

December 19.               Egyesületi évzáró

Bemutatkozás

2011. év tavaszán kezdtük meg tevékenységünket.

  

Céljaink között szerepel a teljesség igénye nélkül a sportolás, testedzés, versenyzés és fizikai felüdülés biztosítása mellett a kulturális ismeretszerzés, népi-, nemzeti- és katonai hagyományőrzés, amatőr színjátszás, valamint egyéb szellemi és fizikai szabadidős tevékenységek megszervezése, lebonyolítása és azokban való részvétel biztosítása a tevékenységeink iránt érdeklődők számára.

 

Elérendő erkölcsi céljaink között szerepel a külsőségeiben szerény, belső értékeiben gazdag életre való törekvés. (A szerény szóhasználat az ésszerűségre, praktikumra és elegendőre utal.)

Célunk olyan kulturáltsági fok és tudati állapot elérése, amelyben az ember ismeri a világ és önmaga eredetére vonatkozó elképzeléseket és azokban a maga meggyőződése szerint hisz. Valljuk az élet tiszteletét, szeretetét, tudásunk és képzeletünk által a külső és belső világ összekapcsolásának megvalósíthatóságát.

Tagjaink kötelezőnek tekintik magukra nézve a természet és társadalom törvényeinek megismerését, tiszteletben tartását, az önművelés holtig tartó fontosságát és mindennapi életvitelük során a természet törvényeivel harmonizáló magatartásformák alkalmazását. Törekvéseinkkel igyekszünk hozzájárulni a mértékletes és önkorlátozó fogyasztáshoz, a jövő nemzedékek lehetőségekhez való jogának csorbítatlanul hagyásához, a pazarló és erőforrásokat kimerítő életvitelünk okozta környezetkárosítás "gyógyítgatása" helyett a károkozás megelőzésének hangsúlyozásához.

Célunk továbbá a "mindenkinek a maga hivatásában az ország, ezáltal az emberiség jövőjéért dolgozni" szellemben való nevelés.

 

Főbb tevékenységeink a teljesség igénye nélkül.

 

Fontos feladatunknak érezzük az ünnepeink méltó megemlékezésének megszervezését és lebonyolítását történelmi emlékhelyeinken - esetenként korhű öltözetben - az Elődeink előtti főhajtással. Különösen ügyelünk arra, hogy a rendezvényeinket aktuál- és pártpolitika-mentesen, csak az adott eseményre összpontosítva szervezzük és rendezzük.

Ünnepségeink fényét és alkalomhoz illő voltát katonai tiszteletadással és irodalmi összeállításokkal, saját költészeti műalkotásokkal színesítjük.

 

Az amatőr színjátszó csoportunk a különböző történelmi korok hadászati és katonai hagyományait hivatott feleleveníteni és bemutatni. Feladatunknak tekintjük fiataljainkkal a feledésbe merült hagyományaink megismertetését, esetenként történelmi játékok szervezésével és lebonyolításával, emléktúrákon, valamint különböző rendezvényeken tartott katonai bemutatókon való részvétellel.

 

Elengedhetetlennek tartjuk emellett elődeink örökségének ápolását, a tagok lakókörnyezetében található hadisírok fellelését, gondozását, emlékük méltó megőrzését.

 

Fontosnak érezzük ősi magyar írásunk fennmaradását, ezért tanuljuk és gyakoroljuk a rovás mesterségét, továbbá részt veszünk azt népszerűsítő rendezvényeken.

 

Kiemelten szívügyünknek tekintjük az ifjúság egészséges életmódra nevelését sportprogramok népszerűsítésével. Mindezt versenyek, túrák és táboroztatások, szabadidős aktív mozgásos tevékenységek megszervezésével, a rendszeres testedzés fontosságának felismertetésével és személyes napi igénnyé válásának elősegítésével látjuk biztosítottnak. 

 

Rendszeresen veszünk részt különféle teljesítmény túrákon mind saját, mind más teljesítmény túrázó csoportok szervezésében, ezzel is öregbítve hírnevünket.

 

Aktívan oktatjuk a honvédelmi alapismereteket korosztályosan, emelett fontos a fiatalok hazafias nevelése. Az elméleti oktatást kézzelfoghatóvá kell tenni egy gyakorlati képzéssel is, melyet – a fiatalok igényéhez és érdeklődéséhez leginkább illő – katonai tábor keretén belül lehet megvalósítani.

 

Mindezeken túl feladatunknak tekintjük:

a mindennapi testi és szellemi komfortérzet iránti igény kialakítása mellett mind az egymás, mind a harmadik személy iránti figyelem és segítőkészség szükségességének, a segítségnyújtás fontosságának felismertetését, tevőleges megszervezését és lebonyolítását;

karitatív, szociális és mentési, valamint katasztrófa-elhárítási tevékenységekben való aktív részvételt a szűkebb és tágabb lakókörnyezetben,

az önművelés szükségességének felismertetését, kulturális ismeretek önálló és szervezett megszerzését, közvetítését irodalmi és egyéb ismeretterjesztő előadások tartásával,

az önfenntartó gazdálkodás beindítását, mely magában foglalja mind a földművelést, mind az állattenyésztést, továbbá a konyhakerti-, illetve gyógynövények termesztését, ennek az életformának az elsajátítását, valamint tudásunk átadását a következő generációknak.

 

Életfeladatunkká vált az élő környezetünk megóvása iránti gondoskodó magatartás kialakítása környezettudatos gondolkodásra való neveléssel, valamint a környezetvédelemmel kapcsolatos információk megosztása és népszerűsítése főként személyes példamutatással a különböző tevékenységek végzése közben. Így például nagy hangsúlyt kívánunk fektetni a megújuló energia-források és egyéb, mára már feledésbe merült környezetbarát energia-hasznosítási módok kisközösségi felhasználására.

Oldalak