BOLDOG NŐNAPOT!

 

Gyümölcsoltó Boldogasszony napja - AZ IGAZI NŐNAP

Rég elfeledtük saját nőnapunkat, belecsordogálván a fogyasztói világtengerbe. Pedig volt, és van is, ha újra ünnepként éljük meg. De milyen is ez, a mi saját nőnapunk? Gyümölcsoltó Boldogasszony napja az eredeti, az igazi és a legősibb (7.századtól eredeztethető) „nőnap”. Ugyanis e nap a nőiség, anyaság és szüzesség felmagasztalásának ünnepe. E napon ünnepeljük Boldogasszony Anyánkat, Szűz Máriát, a szeplőtelen fogantatást, az Ige megtestesülését, ezzel együtt pedig mindazon anyákat és nagymamákat, akik szép Hazánknak magyar gyermekeket szülnek és nevelnek, mindazon szüzeket, akik ártatlanságukkal a világot virágszirmokkal borítják, és mindazon nőket, akik házainkat otthonokká, a megfáradt harcosok számára testi-lelki ispotállyá varázsolják gondoskodó kezeikkel. Rengeteg szokás kapcsolódik ezen ősi ünnepnaphoz, amelyek falunként változnak. Globalizálódó világunkban lassan már csak lexikonokból kaphatunk képet róla, milyen mindent átható ünnepély is volt március 25-e szerte Magyarországon. Az e napon ivott vörösbor vérré válik az emberben, aki ma kukoricát pattogtat, a rügyfakadást serkenti a természetben, déli harangszóra a gazdák sorra rázzák vagy tömjénezik gyümölcsfáikat a jó termésért, hagyományosan ezer Üdvözléggyel virrasztanak napnyugtától éjfélig a hívek…megannyi kedves népszokás, melyek azóta többé-kevésbé feledésbe merültek. Ezek szinte teljes elvesztésével nem csoda, hogy a mai emberben felébred az igény a március 8-ára, ennek halovány, visszfényszerű pótlására, a nőnapra. Pedig mennyivel ezerarcúbb, több és magasztosabb jelentést hordozó, egész Hazát összekovácsoló ünnepély lehetne március 25-e. (Mintegy zárójelben, hiszen a mai nap nem erről szól: Clara Zetkin szociáldemokrata, később kommunista színekben politizáló nő 1911. március 8-án hozta létre az első Nemzetközi Nőnapot, melyet nálunk a Rákosi-korszakban tettek kötelezővé. Hát ilyen a mi elcserélt, génkezelt gyümölcsöt termő nőnapunk. Finom, finom, de azért mégsem az igazi.) Az ősmagyar hitvilág igaz hitű fájába oltott kereszténység ágai gyönyörű terméseket hoztak Hazánknak, szent királyok, királyfiak és szüzek sorát adtuk a keresztény világnak. A gyümölcsoltó elnevezés is ebből, az istenhívő tőből és Krisztus ágaiból kisarjadt elnevezés. Míg a természet szentélyében, a természettel harmóniában élő ember számára a gazdálkodás világában a tavaszi rügyfakadást jelzi, gyümölcsfáinknak, uradalmunknak gondozására buzdít – ahogy a középkorban írták: „az ember ilyenkor Szűz Máriával almát olt” –; addig lelkünk szentélyében arra hívja fel a figyelmet, hogy mi is olyan „szűz”-szívűek, és olyan sok jóságot termő „asszonyok” legyünk, hogy a mi életünk is egészséges talajból táplált, mennyei gyümölcsöket teremjen. Ennek a szentséges példája Szűz Mária, aki olyan tiszta lelkű volt, hogy méhében az életfa legszebb gyümölcse, Jézus Krisztus, a Fiú fogant meg. Ilyen szép és lélekemelő hát a mi elfeledett „nőnapunk”, nem kommunista, szociáldemokrata, semmitmondó virágvásár, hanem tiszta szívű, ártatlan és igaz hitű, égre tekintő, gyümölcsoltó ünnepély.

1 % - Köszönjük

Ezúton is szeretnénk megköszönni minden támogatónknak a felajánlott 1 %-ot. Megérkezett!

1 %

Rendelkezés civil kedvezményezett részére

18595192-1-13
 
Szent László Aranyos Szegellete Egyesület

Felhívás

Kedves Bajtársak, Egyesületi tagok, Támogatók, Barátok, Ismerősök!

Egyesületünk működése során több sikeres programot valósított már meg eddig is, de most egy idáig csak óhajtott és vágyott lehetőséget kaptunk.

Azok számára, akik nem tudtak részt venni a Szent László Honvédelmi Tábor résztvevői számára nyár végén szervezett és a Szigethalmi Élménytábor területén megtartott összejövetelen, pár szóban beszámolnék a történtekről.

Azon az eseményen a  helyszínen egy másik programon részt vett a település polgármestere is, aki találkozott az általunk táboroztatott gyermekekkel. A velük való találkozás olyan pozitív élményt adott neki, hogy támogatásáról biztosította Egyesületünket. Csodálatosnak tartotta, hogy nyári tábori körülmények között ilyen fegyelmezett csapatot lehet összehozni az általunk alkalmazott oktató, nevelő módszerekkel.

Támogatásának egyik része mostanra realizálódott, mert a Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskolában lehetőségünk nyílt a honvédelmi tábor programjának egy részét felső tagozatos gyermekek számára tanrendbe illesztett szakköri formában megismertetni.

A honvédelmi szakkört hetente egy alkalommal pénteken 14,00 és 16.00 óra között tudjuk megtartani. A gyermekek értesítéséről az Igazgatónő gondoskodott, az eddig eltelt három foglalkozás alatt az átlag létszám 12-15 fő volt. Rendelkezésünkre áll esetenként egy harminc fős osztályterem, és természetesen az iskolaudvar is nyitva áll előttünk.

Mivel a felkérés és az indítás között nagyon rövid idő telt el, így a táborban oktatott alapismeretek adják az oktatás fő gerincét, de természetesen alkalmazkodnunk kell a speciális iskolai körülményekhez és a heti egyszeri oktatási napokhoz, tanítási szünetekhez.

Célunk, hogy az Alapító Okiratunkban is megfogalmazott ifjúsággal kapcsolatos céljainkat a nyári időszakokból ki tudjuk bővíteni a tanítási év minden hetére. Reményeink szerint a jövő évi nyári táborban már sok ismerős arccal fogunk találkozni a most megismert 10-15 éves gyermekek közül, akik egy évi előképzettséggel vehetnek részt rajta.

Fő témakörök
- Erőnlét
- Alaki
- Tájékozódás
- Tűz
- Víz
- Menedék

-Túlélés elektrotechnikai termékek nélkül

Kiegészítő témakörök
- Nyomolvasás
- Csapdázás
- Csomók, hurkok
- Íjászat
- Légpuskalövészet
- Rejtőzködés, álcázás

Külsős előadók
- Rendőrség (pl drogprevenció)
- Honvédség (pl haditörténelem)
- Mentőszolgálat (pl újraélesztés, sebellátás)
- Katasztrófavédelem
- Rovásoktatás
- Édesanyák klubja

Helyszínek
Alapvetően szabadtér
- Iskola udvar
- Tököli parkerdő
- Ifjúsági tábor
Esetenként 30 fős tanterem

Egyéb programok és lehetőségek
- Túra
- Laktanyalátogatások
- Felkészítés (iskolai vagy városi rendezvényre)

- Nyári tábor

Helyszín: Pest megye, Szigethalom, Thököly u. 37.

Az eddig tanított ismeretek:

Az erőnléti felmérés mellett, a tájékozódás témakörből az északi irány meghatározásának fontosságát, és módjait. A térképről, annak fajtái és az azon feltüntetett információkról.

Alaki foglalkozás keretein belül az alapállás és a vigyázzállás.

Erőnlét alapfokon. Rendszeres testnevelés.

Október havi emléknapok (10.06 és 10.23) átbeszélése. Kötetlen beszélgetések hazáról, honról, honvédelemről.

Eddigi tapasztalat: Nagyobb kihívás mint a tábor!

Kedves Bajtársak! Várjuk jelentkezéseteket alkalmankénti oktatói részvételre az Általatok oktatott vagy oktatni vágyott témakörből az őszi tanítási szünet kezdetéig (október 29-ig). Természetesen tudjuk, hogy iskolai oktatási időpont nem mindig egyeztethető össze a munkahelyi kötelezettségekkel, de a tervek között szerepel hétvégi program is, illetve az előre megbeszélt időpont rögzítve lesz.

A honvédelmi szakkör helyi koordinátora Hentes (Szabó Péter, szabopeter69@gmail.com; 0670/421-4459), így kérjük, hogy minden felajánlással, ötlettel, javaslattal őt keressétek.

 

2018. október 23.                                        Kapitány Attila elnök

1%

Tájékoztató

Örömmel tájékoztatunk mindenkit, hogy egyesületünk az idei évtől már támogatható az adó egy százalékával. Aki méltónak talál minket a támogatásra, az kérem az alábbi nyilatkozatban látható adószámot írja be.

Köszönjük mindenki bizalmát!

 

Szent László nap 2017

Emlékoszlop állítás zászlóbontással

 

2017 Szent László éve. Egyesületünk névadója előtt tisztelegve, emlék oszlopot állítottunk. Ez volt egy alkalmas történelmi pillanat arra, hogy az elkészült zászlónkat szintén bemutassuk.

A Himnusz elhangzása után egy rövid köszöntő azok számára, akik megtiszteltek minket jelenlétükkel. Ez után az egyesület elnökének, Kapitány Attilának köszöntőjét hallgathattuk meg rendhagyó módon. Mivel személyesen nem tudott jelen lenni, így írásba juttatta el hozzánk lelkesítő és előre mutató gondolatait. Ezután Kozma Dóra egyesületi tagunk előadásában hallgathattunk meg egy szép verset Szent László királyunkról. Elérkeztünk a fő momentumhoz. Emlékoszlop leleplezése, melyet Paskó László a terület tulajdonosa valamint a zászlóbontása, melyet ifj. Kapitány Attila egyesületi tag végeztek. A nyitó rendezvény zárásaként, a Szózatot hallgathattuk meg Paskó László előadásában. Felemelő érzés volt. A Szózatot hallgatni és így együtt látni az emlékoszlopot a zászlóval. Különösen azért, mert ez az emlékoszlop egy kezdő lépés volt, a jövőben kialakításra váró emlékhely területén. Ezen a helyen lehetőség lesz megemlékezni mindazokra, kik éltek vagy haltak a magyar hazáért.

A nap hátralevő része családias hangulatban telt. Bográcsba készült ételt ettünk ebédre. Kézműves asztalnál főként a lányok találtak maguknak érdekességet. Idén is volt házi méz, mézkészítmény. A rovással ismerkedők ebben az évben a számokkal kötöttek barátságot. Megtanulhattak összeadni, kivonni, osztani és szorozni rovás számokkal. A gyerekeknek is volt választék. A harciasabb fiúknak ott voltak az "igazi fapuskák" vagy fűrészporral tömött kislabdával dobhattak célba. De volt fára vaskarikát, diótörő, vagy gólyaláb is.

Mivel vasárnap délutántól kezdődött az idei Honvédelmi tábor, így délután már arra kezdtünk készülni. Közösségi munkával felállítottuk a nagy sátrat, mely nem csak látványelem volt, hanem a következő héten a táborlakó gyerekek szálláshelye is.

Estére egy társított programnak lehettünk résztvevői. Mivel most volt Szent Iván éjjele, mely a leghosszabb nap, egyuttal a napforduló, ez okból este a szentjános bogár túra után egy napfordulós tüzet is gyújtottunk, mely kellő szakrális alapot adott a következő hétre.

Gond és probléma mentesen eltelt ez a nap is. Jövőre visszavárunk!

 

Bátorság, Hit, Tudás

Szent László nap 2017

Társadalmi munka

Ezen a hétvégén sem unatkoztunk. Meghírdetett társadalmi munkával a Somlyó-hegyi Lövészklub területén található vizesblokk vízszerelési és szerelvényezési munkálatait csináltuk. Az energia veszteséget bográcsban készült finom étel pótolta. Ezzel párhuzamosan a hozzánk beérkezett adományokból mindenki válogathatott. Aminek nem lett gazdája, azt a családsegítőn keresztül a rászoruló családok kapják meg.

Hogy a hétvége teljes legyen, a napi munka végeztével szakrális italfogyasztás mellett köszöntöttük Gáborainkat, és folytattunk "világmegváltó" eszmefuttatásokat.

A jelenlévő gyerkőcök szórakozását pedig pártoló és támogató hölgyek biztosították.

Jól éreztük magunkat!

Bátorság, Hit, Tudás

 

Felhívás

            

Kedves Egyesületi tagok, Pártolók, Támogatók!

Kedves Barátaink! 

 

 

2017-ben ismét megtartjuk nyári táborunkat. Most, a tervezés időszakában, azzal a kéréssel fordulunk hozzátok, hogy aki részese akar lenni ennek a történetnek akár személyesen, akár támogatóként, az kérem jelezze január 22-ig.

 

A tábor tervezett időpontja:

2017.06.25 - 2017.07.02

 

Várjuk az egész hetes, vagy az egy - egy napos helyszíni segítséget, köszönettel fogadjuk akár az anyagi, akár a tárgyi támogatást.

A visszajelzéseket a tábor hivatalos e-mail címére várjuk.

sztlaszlo.tabor@gmail.com

 

Üdvözlettel:

Egyesület Elnöksége

Bátorság, Hit, Tudás

Békés új esztendőt!

Kedves Egyesületi tagok, Pártolók, Támogatók.

Kedves barátaink, és kedves mindenki!

 

Szeretetben, egészségben, boldogságban és békességben teljes új esztendőt kívánunk!

 

Bátorság, Hit, Tudás